Collection Collection facebook Collection Collection
    Untitled Document Ireland

2014
Share a Coke
#1 of 2
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 2
330ml - ALU
               

2013
Share a Coke
#1 of 2
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 2
330ml - ALU
               

2012
London 2012
330ml - ALU
Arctic Home
330ml - ALU
               

2011
Summer
#1 of 3
330ml - ALU
Summer
#2 of 3
330ml - ALU
Summer
#3 of 3
330ml - ALU
             

2010
South Africa 2010
330ml - ALU
                 

2009
Regular - Retro
330ml - ALU
                 

2008
Multipack Can
330ml - ALU
                 

2007
iTunes
330ml - ALU
The Coke Side of Life
330ml - ALU
The Coke Side of Life
330ml - ALU
             

2006
Germany 2006
330ml - ALU
                 

2005
myCokeMusic
330ml - ALU
                 

2004
Portugal 2004
330ml - ALU
myCokeMusic
330ml - ALU
               

2003
Regular - Wave
150ml - ALU
Regular - Wave
330ml - ALU
Regular - Multipack
330ml - ALU
Special Olympics
330ml - ALU
           

2002
South Korea / Japan 2002
330ml - ALU
                 

2001
Harry Potter
330ml - ALU
                 

2000
Regular - Bottle Cap
330ml - ALU
                 

1997
Regular - Disc
330ml - ALU
                 

1995
Regular - Bottle
330ml - ALU
                 

1994
Music
330ml - ALU
Regular
330ml - Steel
               

1992
EuroDisney
330ml - Steel
                 

1985
Cork
330ml - ALU
                 

   
  Updated: 22-Apr-2018