Collection Collection facebook Collection Collection
    Untitled Document Taiwan

2017
Phrases
#1 of 2
235ml - ALU
Phrases
#2 of 2
235ml - ALU
Phrases
#1 of 3
330ml - ALU
Phrases
#2 of 3
330ml - ALU
Phrases
#3 of 3
330ml - ALU
Summer
#1 of 3
330ml - ALU
Summer
#2 of 3
330ml - ALU
Summer
#3 of 3
330ml - ALU
   

2016

Chinese New Year
#1 of 2
330ml - ALU

Chinese New Year
#2 of 2
330ml - ALU
SHare a Coke
#1 of 2
235ml - ALU
SHare a Coke
#2 of 2
235ml - ALU
SHare a Coke
#1 of 2
330ml - ALU
SHare a Coke
#2 of 2
330ml - ALU
SHare a Coke
#1 of 2
330ml - ALU
SHare a Coke
#2 of 2
330ml - ALU
Share a Coke
#1 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
#3 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
#4 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
#5 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
#6 of 6
330ml - ALU
Share a Coke
500ml - ALU
Rio 2016
#1 of 5
330ml - ALU
Rio 2016
#2 of 5
330ml - ALU
Rio 2016
#3 of 5
330ml - ALU
Rio 2016
#4 of 5
330ml - ALU
Rio 2016
#5 of 5
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
                 

2015
Polar Bears
330ml - ALU
100 Years Bottle
#1 of 3
330ml - ALU
100 Years Bottle
#2 of 3
330ml - ALU
100 Years Bottle
#3 of 3
330ml - ALU
Bottle
500ml - ALU
Share a Coke
#1 of 3
330ml - ALU
Share a Coke
#2 of 3
330ml - ALU
Share a Coke
#3 of 3
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
 

2014
Brazil 2014
#1 of 2
330ml - ALU
Brazil 2014
#2 of 2
330ml - ALU
Map of Taiwan
330ml - ALU
1989
330ml - ALU
Taoyuan Pavilion
330ml - ALU
Christmas
330ml - ALU
       

2013
Regular - Retro
240ml - ALU
Regular - Retro
330ml - ALU
Regular - Retro
500ml - ALU
Mini Happiness
240ml - ALU
Music
#1 of 4
330ml - ALU
Music
#2 of 4
330ml - ALU
Music
#3 of 4
330ml - ALU
Music
#4 of 4
330ml - ALU
   

2012
London 2012
#1 of 4
330ml - ALU
London 2012
#2 of 4
330ml - ALU
London 2012
#3 of 4
330ml - ALU
London 2012
#4 of 4
330ml - ALU
London 2012
#1 of 4
330ml - Steel
London 2012
#2 of 4
330ml - Steel
London 2012
#3 of 4
330ml - Steel
London 2012
#4 of 4
330ml - Steel
Arctic Home
#1 of 2
330ml - ALU
Arctic Home
#2 of 2
330ml - ALU

2011
Regular - Retro
330ml - ALU
Summer I
#1 of 4
330ml - ALU
Summer I
#2 of 4
330ml - ALU
Summer I
#3 of 4
330ml - ALU
Summer I
#4 of 4
330ml - ALU
Summer II
#1 of 5
330ml - ALU
Summer II
#2 of 5
330ml - ALU
Summer II
#3 of 5
330ml - ALU
Summer II
#4 of 5
330ml - ALU
Summer II
#5 of 5
330ml - ALU

2010
South Africa 2010
330ml - Steel
South Africa 2010
#1 of 2
500ml - Steel
South Africa 2010
#2 of 2
500ml - Steel
Regular - Retro
240ml - Steel
Christmas
330ml - Steel
         

2009
Summer
330ml - Steel
                 

2008
500ml Special
500ml - Steel
Beijing 2008
250ml - ALU
Beijing 2008
355ml - ALU
Beijing 2008
#1 of 2
500ml - Steel
Beijing 2008
#2 of 2
500ml - Steel
Regular - Retro
250ml - ALU
Regular - Retro
355ml- ALU
Band
355ml - ALU
   

2007
The Coke Side of Life
250ml - ALU
The Coke Side of Life
355ml - ALU
iCoke
355ml - ALU
Music
355ml - ALU
Diamond Retro
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
       

2006
Warcraft
#1 of 4
355ml - ALU
Warcraft
#2 of 4
355ml - ALU
Warcraft
#3 of 4
355ml - ALU
Warcraft
#4 of 4
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
         

2005
Christmas
355ml - ALU
                 

2004
Athens 2004
#1 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#2 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#3 of 4
355ml - ALU
Athens 2004
#4 of 4
355ml - ALU
Music
#1 of 2
355ml - ALU
Music
#2 of 2
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
     

2003
Regular - Wave
250ml - ALU
Regular - Wave
355ml - ALU
Baseball
355ml - ALU
Christmas
355ml - ALU
           

2002
McDonald's
#1 of 4
250ml - Steel
McDonald's
#2 of 4
250ml - Steel
McDonald's
#3 of 4
250ml - Steel
McDonald's
#4 of 4
250ml - Steel
Summer
355ml - ALU
         

2001
Travel the World
355ml - ALU
Christmas
#1 of 4
355ml - Steel
Christmas
#2 of 4
355ml - Steel
Christmas
#3 of 4
355ml - Steel
Christmas
#4 of 4
355ml - Steel
         

2000
Regular - Bottle Cap
250ml - ALU
Regular - Bottle Cap
355ml - ALU
Call-In
355ml - ALU
Christmas
#1 of 3
355ml - ALU
Christmas
#2 of 3
355ml - ALU
Christmas
#3 of 3
355ml - ALU
       

1999
Nokia
355ml - ALU
Call-In
355ml - ALU
Christmas
#1 of 3
355ml - ALU
Christmas
#2 of 3
355ml - ALU
Christmas
#3 of 3
355ml - ALU
         

1998
Supercall
355ml - ALU
Christmas
#1 of 2
355ml - ALU
Christmas
#2 of 2
355ml - ALU
             

1997
Regular - Disc
355ml - ALU
Promotion
355ml - ALU
Christmas
#1 of 3
355ml - ALU
Christmas
#2 of 3
355ml - ALU
Christmas
#3 of 3
355ml - ALU
         

1996
Breakdance
355ml - ALU
Atlanta 1996
355ml - Steel
Atlanta 1996
355ml - ALU
Atlanta 1996
355ml - ALU
           

1995
Summer
355ml - Steel
                 

1994
Always
355ml - Steel
Regular - Bottle
355ml - Steel
Promotion
355ml - ALU
             

1991
Regular
355ml - ALU
                 

1989
You Can't Beat The Feeling
355ml - ALU
                 

1988
Aaahh...
355ml - ALU
Seoul 1988
#1 of 6
355ml - ALU
               

   
  Updated: 22-Apr-2018